Перший науковий семінар

Кібер-фізичні системи: досягнення та виклики

Україна, м. Львів, 25-26 червня 2015 року

Мета семінару

Метою семінару є зустріч фахівців з кібер-фізичних систем для обміну ідеями, обговорення тенденцій розвитку цієї галузі науки, формування нарямів та планів подальших досліджень, встановлення плідних контактів, заохочення талановитої молоді до наукового пошуку.

Включають, але не обмежуються нижче наведеними:
Засоби взаємодії з фізичним світом.
Засоби збору та доставки інформації в КФС.
Засоби опрацювання інформації в КФС.
Засоби прийняття рішень в КФС.
Засоби персонального сервісу КФС.
Організація інформаційної взаємодії між рівнями КФС.
Захист інформаційної взаємодії в КФС.

Підсумки роботи семінару

25 та 26 червня 2015 року в Національному університеті «Львівська політехніка» відбувся перший науковий семінар «Кіберфізичні системи: досягнення та виклики».

Першого дня робота велась в актовій залі головного корпусу, а другого – у спеціалізованій залі для нарад (204 ауд. г.к.).

Відкрив семінар та виступив із вступним словом голова наукового семінару, завідувач кафедри електронних обчислювальних машин, професор Мельник Анатолій Олексійович.

Семінар пройшов на високому науковому рівні. Представлені доповіді викликали значний інтерес присутніх та були детально обговорені. До початку роботи семінару були видані праці семінару.

Під час роботи семінару із доповідями виступили 28 учасників

 1. Мельник А.О. Багаторівнева базова платформа кіберфізичних систем.
 2. Бачинський Р.В. Організація міжрівневої взаємодії в кіберфізичних системах.
 3. Майстренко М.В. Деталі організації міжрівневої взаємодії в кібер-фізичних системах.
 4. Дунець Р.Б. Підхід до класифікації засобів взаємодії з фізичним світом.
 5. Міюшкович Є.Г. Телекомунікаційні інтерфейси кіберфізичних систем: концепція застосування.
 6. Бочкарьов О.Ю. Використання технологій інтелектуального збору даних у кіберфізичних системах.
 7. Глухов В.С. Погляд на супутникову системи збору наукової інформації як на кіберфізичну систему.
 8. Бубела Т.З. Основи формування кіберфізичних систем контролю та управління виробництвом зернових культур.
 9. Клим Г.І. Нанострукторовані мультифункціональні сенсорні елементи як складові кіберфізичних систем.
 10. Наконечний А.Й. Опрацювання одно- та багатовимірних сигналів з використанням сучасних хмарних технологій.
 11. Попович Р.Б. Елементи великого мультиплікативного порядку: побудова та застосування.
 12. Яцишин С.П. Метрологія в кіберфізичних системах.
 13. Козленко М.I. Система компенсації гравітаційного впливу на лінійну швидкість автономного мобільного колісного робота.
 14. Воробець Г.І. Технологічні кіберфізичні системи.
 15. Бучма І.М. Інфранизькочастотні вихрострумові вимірювальні засоби кібер-фізичних систем.
 16. Микитин Г.В. Концепція побудови захищених кіберфізичних систем.
 17. Кочан О.В. Метод самодіагностики термоелектричних перетворювачів на місці їх експлуатації.
 18. Кочан Р.В. Використання багаторезисторного подільника напруги для забезпечення метрологічної надійності вимірювальних каналів кіберфізичних систем.
 19. Гребеняк А.В. Аналіз та порівняння методів навігації колективу автономних мобільних агентів.
 20. Голембо В.А. Деякі питання системології кіберфізичних систем.
 21. Яцук В.О. Віддалене коригування похибок багатоканальних кіберфізичних вимірювальних систем.
 22. Кремінь В.Т. Активне екранування в ємнісних сенсорах наближення.
 23. Ковригіна А.О. Використання принципу готовності даних для організації взаємодії компонентів кіберфізичних систем.
 24. Шологон О.З. Безпека у кіберфізичних системах.
 25. Шологон Ю.З. Проблеми апаратного захисту у кіберфізичних системах.
 26. Ігнатович А.О. Моделі застосування модифікованих блокових шифрів у кіберфізичних системах.
 27. Різник В.В. Удосконалення систем керування рухомими об’єктами в просторових координатах.
 28. Сало А.М. Вендингові кіберфізичні системи.

За результатами роботи семінару до публікації у фаховому віснику «Комп’ютерні системи та мережі» рекомендовано такі доповіді

 1. Бачинський Р.В. Організація міжрівневої взаємодії в кіберфізичних системах.
 2. Майстренко М.В. Деталі організації міжрівневої взаємодії в кібер-фізичних системах.
 3. Дунець Р.Б. Підхід до класифікації засобів взаємодії з фізичним світом.
 4. Міюшкович Є.Г. Телекомунікаційні інтерфейси кіберфізичних систем: концепція застосування.
 5. Бочкарьов О.Ю. Використання технологій інтелектуального збору даних у кіберфізичних системах.
 6. Бубела Т.З. Основи формування кіберфізичних систем контролю та управління виробництвом зернових культур.
 7. Козленко М.I. Система компенсації гравітаційного впливу на лінійну швидкість автономного мобільного колісного робота.
 8. Ковригіна А.О. Використання принципу готовності даних для організації взаємодії компонентів кіберфізичних систем.
 9. Шологон О.З. Безпека у кіберфізичних системах
 10. Шологон Ю.З. Проблеми апаратного захисту у кіберфізичних системах.
 11. Ігнатович А.О. Моделі застосування модифікованих блокових шифрів у кіберфізичних системах.

За результатами роботи семінару до публікації у англомовному журналі «Advances Cyber-Physical Systems» рекомендовано такі доповіді:

 1. Мельник А.О. Багаторівнева базова платформа кіберфізичних систем.
 2. Бачинський Р.В. Організація міжрівневої взаємодії в кіберфізичних системах.
 3. Майстренко М.В. Деталі організації міжрівневої взаємодії в кіберфізичних системах.
 4. Міюшкович Є.Г. Телекомунікаційні інтерфейси кіберфізичних систем: концепція застосування.
 5. Бочкарьов О.Ю. Використання технологій інтелектуального збору даних у кіберфізичних системах.
 6. Глухов В.С.  Погляд на супутникову системи збору наукової інформації як на кіберфізичну систему.
 7. Бубела Т.З. Основи формування кіберфізичних систем контролю та управління виробництвом зернових культур.
 8. Клим Г.І. Нанострукторовані мультифункціональні сенсорні елементи як складові кіберфізичних систем.
 9. Попович Р.Б. Елементи великого мультиплікативного порядку: побудова та застосування.
 10. Яцишин С.П. Метрологія в кіберфізичних системах.
 11. Воробець Г.І. Технологічні кіберфізичні системи.
 12. Бучма І.М. Інфранизькочастотні вихрострумові вимірювальні засоби кібер-фізичних систем.
 13. Кочан О.В. Метод самодіагностики термоелектричних перетворювачів на місці їх експлуатації.
 14. Яцук В.О. Віддалене коригування похибок багатоканальних кіберфізичних вимірювальних систем.
 15. Кремінь В.Т. Активне екранування в ємнісних сенсорах наближення.
 16. Сало А.М. Вендингові кіберфізичні системи.

Голова семінару

 • Мельник Анатолій Олексійович

  Мельник Анатолій Олексійович

  д.т.н., професор, НУ "Львівська Політехніка"

 • Програмний комітет

 • Дунець Роман Богданович

  Дунець Роман Богданович

  д.т.н., професор, НУ "Львівська Політехніка"

 • Дудикевич Валерій Богданович

  Дудикевич Валерій Богданович

  д.т.н., професор, НУ "Львівська Політехніка"

 • Івахів Орест Васильович

  Івахів Орест Васильович

  д.т.н., професор, НУ "Львівська Політехніка"

 • Максимович Володимир Миколайович

  Максимович Володимир Миколайович

  д.т.н., професор, НУ "Львівська Політехніка"

 • Микийчук Микола Миколайович

  Микийчук Микола Миколайович

  д.т.н., професор, НУ "Львівська Політехніка"

 • Наконечний Андріан Йосипович

  Наконечний Андріан Йосипович

  д.т.н., професор, НУ "Львівська Політехніка"

 • Стадник Богдан Іванович

  Стадник Богдан Іванович

  д.т.н., професор, НУ "Львівська Політехніка"

 • Столярчук Петро Гаврилович

  Столярчук Петро Гаврилович

  д.т.н., професор, НУ "Львівська Політехніка"

 • Організаційний комітет

  Бачинський Руслан Володимирович
  к.т.н. доц., НУ ЛП
  Березко Леонід Олександрович
  к.т.н., доц., НУ ЛП
  Бочкарьов Олексій Юрійович
  ст. викл., НУ ЛП
  Бубела Тетяна Зіновіївна
  д.т.н., доц., НУ ЛП
  Бучма Ігор Михайлович
  д.т.н., проф., НУ ЛП
  Глухов Валерій Сергійович
  д.т.н., проф., НУ ЛП
  Голембо Вадим Адольфович
  к.т.н., доц., НУ ЛП
  Горпенюк Андрій Ярославович
  к.т.н., доц., НУ ЛП
  Дунець Роман Богданович
  д.т.н., проф., НУ ЛП
  Кремінь Віктор Тадейович
  к.т.н., доц., докторант, НУ ЛП
  Морозов Юрій Васильович
  к.т.н., доц., НУ ЛП
  Наконечний Андріан Йосипович
  д.т.н., проф., НУ ЛП
  Парамуд Ярослав Степанович
  к.т.н., доц., НУ ЛП
  Сало Андрій Миколайович
  к.т.н., доц., докторант, НУ ЛП
  Юрчак Ірина Юріївна
  к.т.н., доц., НУ ЛП
  Яцишин Святослав Петрович
  д.т.н., проф., НУ ЛП
  Паралюх Іван Петрович

  Паралюх Іван Петрович

  зав. лаб., НУ ЛП

  секретар наукового семінару

  Мороз Іван Володимирович

  Мороз Іван Володимирович

  к.т.н., ст.викл., НУ ЛП

  керівник фінансової групи

  Подача документів

  Для участі у науковому семінарі кандидат(и) повинен відправити до кінця встановленого терміну заявку на участь у семінарі та тези доповіді (українською мовою) на електронну адресу Організаційного комітету. Заявка повинна включати коротку інформацію про учасників (зразок заявки та тез можна отримати на веб сторінці семінару).

  Від одного учасника має бути не більше двох доповідей.

  Електронну версію тез необхідно надіслати у двох форматах (MS Word) (*.doc) та Adobe Acrobat (*.pdf). Доповіді будуть рецензовані в Програмному комітеті семінару. Повідомлення про прийняття та реквізити для оплати внеску буде розіслано всім авторам електронною поштою.

  Кращі доповіді, представлені на семінарі, будуть рекомендовані для публікації в розширеному вигляді у англомовному журналі "Advances in Cyber-Physical Systems" та у Віснику Національного університету "Львівська політехніка" "Комп’ютерні системи та мережі", який входить до переліку фахових видань України.

  Програма та матеріали семінару будуть вручені учасникам при реєстрації. Вимоги до оформлення доповідей, призначених для опублікування у збірнику наукових праць семінару, співпадають з вимогами до подання статей у Вісник НУ ЛП "Комп’ютерні системи та мережі" які можна отримати на веб-сторінці http://eom.lp.edu.ua/visnyk.php.

  Адреса Оргкомітету

  Поштова адреса: Кафедра ЕОМ, Національний університет “Львівська політехніка”, вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна.

  Адреса Оргкомітету: к.503, кафедра ЕОМ, 5 навч. корпус, НУ ЛП.

  Контактний телефон: (+380) 32 258-2196.

  Електронна пошта: cpsac2015@gmail.com

  Веб сайт семінару: http://kfs.lp.edu.ua