Третій науковий семінар

Кіберфізичні системи:
досягнення та виклики

Україна, м. Львів, 13-14 червня 2017 року
вул. С. Бандери 12 – гол. корп., к. 226

Мета семінару

Метою семінару є зустріч фахівців з кіберфізичних систем для обміну ідеями, обговорення тенденцій розвитку цієї галузі науки, формування напрямів та планів подальших досліджень, встановлення плідних контактів, заохочення талановитої молоді до наукового пошуку.

Напрямки роботи семінару

Містять, але не обмежуються нижче наведеними:

  1. Засоби взаємодії з фізичним світом.
  2. Засоби збору та доставки даних в КФС.
  3. Засоби опрацювання даних в КФС.
  4. Засоби прийняття рішень в КФС.
  5. Засоби персонального сервісу КФС.
  6. Інтеграція рівнів КФС.
  7. Захист інформаційної взаємодії в КФС.

Запрошуємо Вас взяти участь

у роботі 3-го наукового семінару «Кіберфізичні системи: досягнення та виклики»

Дата проведення

13-14 червня 2017 року

Місце проведення

м.Львів, вул. С. Бандери 12 – гол. корп., к. 226

Програма семінару

Завантажити програму

Мельник Анатолій Олексійович

Голова наукового семінару

Мельник Анатолій Олексійович

д.т.н., професор, завідувач кафедри електронних обчислювальних машин Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна.

Програмний комітет

Варіченко Л.В.
к.т.н., директор ДП КОНЕКС
Дрозд О.В.
д.т.н., проф. кафедри КІСМ ОНТУ
Дудикевич В.Б.
д.т.н., проф., зав. каф. ЗІ НУ ЛП
Дунець Р.Б.
д.т.н., проф., зав. каф. СКС НУ ЛП
Івахів О.В.
д.т.н., проф., зав. каф. ПТМ НУ ЛП
Жуков І.А.
д.т.н., проф., зав. каф. КСМ НАУ
Качанов П.О.
д.т.н., проф., зав. каф. АУТС НТУ ХПІ
Кицмей Т.В.
к.т.н., член ради директорів SoftServe
Кремінь В.Т.
к.т.н., провідний спеціаліст Cypress
Король І.Ю.
к.т.н., доц., зав. каф. КІ УжНУ
Купін А.І.
д.т.н., проф., декан факультету ІТ КТУ
Лукенюк А.А.
к.т.н, директор ЛЦІКД
Максимович В.М.
д.т.н., проф., зав. каф. БІТ НУ ЛП
Мельник В.А.
д.т.н., проф. каф. БІТ НУ ЛП
Микийчук М.М.
д.т.н., проф., директор ІКТА, НУ ЛП
Мусієнко М.П.
д.т.н., проф., зав. каф. ІТПС ЧДУ
Наконечний А.Й.
д.т.н., проф., зав. каф. КСА НУ ЛП
Оліярник Б.О.
д.т.н., заступник директора ЛНДРТІ
Рак Т.Є.
д.т.н., проф., проректор ЛДУБЖ
Смук Р.Т.
генеральний директор НВПП "Спаринг-Віст"
Стадник Б.І.
д.т.н., проф., зав. каф. ІВТ НУ ЛП
Тарасенко В.П.
д.т.н., проф., зав. каф. СКССП НТУУ КПІ
Шаров Б.Г.
к.т.н., директор НВП "ЕЛСИ"

Головні терміни

Подача документів

Для участі у науковому семінарі кандидат(и) повинен відправити до кінця встановленого терміну заявку на участь у семінарі та тези доповіді (українською мовою) на електронну адресу Організаційного комітету (cpsac17@gmail.com). Заявка повинна містити коротку інформацію про учасників (Заявка на участь в семінарі).

Від одного учасника має бути не більше двох доповідей.

Електронну версію тез необхідно надіслати у двох форматах (MS Word) (*.doc) та Adobe Acrobat (*.pdf). Доповіді будуть рецензовані в Програмному комітеті семінару. Повідомлення про прийняття буде розіслано до всіх авторів електронною поштою.

Кращі доповіді, що представлені на семінарі, будуть рекомендовані для публікації в розширеному вигляді у англомовному журналі “Advances in Cyber-Physical Systems” та у Віснику Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи та мережі”, який входить до переліку фахових видань України.

Програма та матеріали семінару будуть вручені учасникам при реєстрації. Вимоги до оформлення доповідей, призначених для опублікування у електронному збірнику наукових праць семінару, збігаються з вимогами до подання статей у Вісник НУ ЛП "Комп’ютерні системи та мережі"

Організаційний комітет

Глухов Валерій Сергійович
д.т.н., професор, НУ ЛП
Гребеняк Андрій Володимирович
асистент, НУ ЛП
Бочкарьов Олексій Юрійович
ст. викладач, НУ ЛП
Костик Андрій Тарасович
інженер, НУ ЛП
Микитин Галина Василівна
д.т.н., професор, НУ ЛП
Парамуд Ярослав Степанович
к.т.н., доцент, НУ ЛП
Сало Андрій Миколайович
к.т.н., доцент, докторант, НУ ЛП
Яцишин Святослав Петрович
д.т.н., професор, НУ ЛП
Яцук Василь Олександрович
д.т.н., професор, НУ ЛП
Олеськів Ольга Михайлівна
м.н.с., НУ ЛП – секретар наукового семінару
Паралюх Іван Петрович
зав.лаб., НУ ЛП – секретар наукового семінару
Юрчак Ірина Юріївна
к.т.н., доцент, НУ ЛП – відповідальна за сайт семінару

Адреса Оргкомітету

Поштова адреса: Кафедра ЕОМ, Національний університет “Львівська політехніка”, вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна.

Адреса Оргкомітету: к.503, кафедра ЕОМ, 5 навч. корпус, НУ ЛП.

Контактний телефон: +38 (032) 258-2196.

Електронна пошта: cpsac17@gmail.com

Веб сайт семінару: http://kfs.lp.edu.ua

Архів конференцій